Zelfbewustwording door Ruiterfit

Mooie resultaten bij de eerste in een reeks van vijf Ruiterfit Totaal bijeenkomsten. De eerste keer is er door middel van ECO-Typing gewerkt aan de zelfbewustwording en individuele doelen van de deelnemers met de inzet op zelfsturing en een optimale samenwerking met je paard. Leerzame analyses te paard met twee Friese Paarden die sterk aan de hand rijden wat als gevolg heeft dat de amazones zelf ook sterk in de handen gaan reageren. Met gerichte Ruiterfit oefeningen hebben de deelnemers nu tools gekregen zodat ze de juiste verbinding met de mond van het paard kunnen houden. 26 Oktober is de tweede bijeenkomst van Ruiterfit Totaal met als gast Orthomanueel arts Sigfried Kuldipsingh welke dan een lezing houdt over het bekken, de anatomie, bekkenklachten, scheve zit, ongelijke beenhulp, behandelmogelijkheden, etc.